MAJĄTEK

Stan na dzień

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Aktywa trwałe

4248143,58

6830091,44

8 208 807,19

I. Wartości niematerialne i prawne

41,48

68136,98

557 832,19

II. Rzeczowe aktywa trwałe

4248102,10

6761954,46

7 650 975,00

1. Środki trwałe

3518656,99

6700925,87

7 602 063,12

1.1. Grunty

512698,53

424 651,13

424 651,13

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1108278,11

3358486,07

3 289 341,06

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

272067,33

417836,52

327 478,41

1.4. Środki transportu

1245550,47

2017656,62

2 785 061,27

1.5 Inne środki trwałe

380062,55

482295,53

775 531,25

2. Środki trwałe w budowie

729445,11

61028,59

48 911,88

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Mertin

Wprowadzający: Łukasz Mertin

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2016-05-02

Opublikował: Łukasz Mertin

Data publikacji: 2014-03-26