MAJĄTEK

Stan na dzień

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Aktywa trwałe

4248143,58

6830091,44

8208807,19

7174369,33

I. Wartości niematerialne i prawne

41,48

68136,98

557832,19

432591,38

II. Rzeczowe aktywa trwałe

4248102,10

6761954,46

7650975,00

6741777,95

1. Środki trwałe

3518656,99

6700925,87

7602063,12

6737466,35

1.1. Grunty

512698,53

424651,13

424651,13

424651,13

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1108278,11

3358486,07

3289341,06

3283066,24

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

272067,33

417836,52

327478,41

232497,53

1.4. Środki transportu

1245550,47

2017656,62

2785061,27

2217080,36

1.5. Inne środki trwałe

380062,55

482295,53

775531,25

580171,09

2. Środki trwałe w budowie

729445,11

61028,59

48911,88

4311,60

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Piaścik

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Rafał Piaścik

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Rafał Piaścik

Data publikacji: 2014-03-26