MAJĄTEK

Stan na dzień

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Aktywa trwałe

4248143,58

6830091,44

8208807,19

7174369,33

7232085,83

I. Wartości niematerialne i prawne

41,48

68136,98

557832,19

432591,38

306656,63

II. Rzeczowe aktywa trwałe

4248102,10

6761954,46

7650975,00

6741777,95

6925429,2

1. Środki trwałe

3518656,99

6700925,87

7602063,12

6737466,35

6885711,38

1.1. Grunty

512698,53

424651,13

424651,13

424651,13

500945,43

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1108278,11

3358486,07

3289341,06

3283066,24

3217963,16

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

272067,33

417836,52

327478,41

232497,53

143714,73

1.4. Środki transportu

1245550,47

2017656,62

2785061,27

2217080,36

2661286,2

1.5. Inne środki trwałe

380062,55

482295,53

775531,25

580171,09

361801,86

2. Środki trwałe w budowie

729445,11

61028,59

48911,88

4311,60

39717,82

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Piaścik

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Rafał Piaścik

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Rafał Piaścik

Data publikacji: 2014-03-26